Khác biệt giữa các bản “Bù Đốp”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Năm [[1976]], quận Bố Đức trở lại tên cũ là huyện Bù Đốp, thuộc tỉnh [[Sông Bé (tỉnh)|Sông Bé]].
 
Năm [[1977]], huyện Bù Đốp cùng với 2 huyện [[Phước Bình (định hướng)|Phước Bình]] và [[Bù Đăng]] nhập lại thành huyện Phước Long. Năm [[1996]] huyện Phước Long thuộc tỉnh Bình Phước mới được tái lập.
 
Năm [[1996]] huyện Phước Long thuộc tỉnh Bình Phước mới được tái lập.
 
Theo Nghị định số '''17/2003/NĐ-CP''' ngày [[20 tháng 2]] năm [[2003]] của Chính phủ, huyện Bù Đốp được thành lập lại trên cơ sở tách một phần huyện Lộc Ninh. Trước đây huyện Lộc Ninh được thành lập trên cơ sở lấy một số xã của 2 huyện Phước Long và [[Bình Long (huyện)|Bình Long]] (1978).