Khác biệt giữa các bản “Ngọc Động, Quảng Hòa”

Đã lùi lại sửa đổi 59903130 của 14.232.39.106 (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 59903130 của 14.232.39.106 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
Địa bàn xã Ngọc Động hiện nay trước đây vốn là hai xã Ngọc Động và Hoàng Hải thuộc huyện Quảng Uyên.
 
*Trước khi sáp nhập, xã Ngọc Động có diện tích 23,61 km², dân số 2.825 người, mật độ dân cư đạt 120 người/km², có 17 xóm: Bản Áo, Bó Khiếng - Bó Chưởng, Búng Thầu, Lũng Cải - Lũng Pảng, Lũng Mạ - Lũng Mong, Thang Lũng - Lũng Nà, Lũng Nhầu, Lũng Niền, Lũng Thoong, Nà Du, Phia Cang, Phò Đoỏng, Sộc Cốc, Tẩu Kéo, Tẩu Thoong, Đống Đa, Phia Đỏng. Xã Hoàng Hải có diện tích 24,87 km<sup>2</sup>, dân số là 1.766 người, mật độ dân số đạt 71 người/km<sup>2</sup>, có 14 xóm: Bản Áo, Bó Mèo, Cốc Chia, Bản Lộc, Lũng Ỏ - Lũng Đẩy, Lũng Cà - Lũng Kít, Lũng Muông 1, Lũng Muông 2, Lũng Tàn - Lũng Nhùng, Lũng Tàn, Lũng Thốc, Nà Tha, Tổng Thá, Lũng Muông 3.
Trước khi sáp nhập:
 
* Xã Ngọc Động có diện tích 23,61 km², dân số 2.825 người, mật độ dân cư 120 người/km², có 17 xóm: Bản Áo, Bó Khiếng - Bó Chưởng, Búng Thầu, Lũng Cải - Lũng Pảng, Lũng Mạ - Lũng Mong, Thang Lũng - Lũng Nà, Lũng Nhầu, Lũng Niền, Lũng Thoong, Nà Du, Phia Cang, Phò Đoỏng, Sộc Cốc, Tẩu Kéo, Tẩu Thoong, Đống Đa, Phia Đỏng.
* Xã Hoàng Hải có diện tích 24,87 km<sup>2</sup>, dân số 1.766 người, mật độ dân số 71 người/km<sup>2</sup>, có 14 xóm: Bản Áo, Bó Mèo, Cốc Chia, Bản Lộc, Lũng Ỏ - Lũng Đẩy, Lũng Cà - Lũng Kít, Lũng Muông 1, Lũng Muông 2, Lũng Tàn - Lũng Nhùng, Lũng Tàn, Lũng Thốc, Nà Tha, Tổng Thá, Lũng Muông 3.
 
Ngày [[10 tháng 1]] năm [[2020]], sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hoàng Hải vào xã Ngọc Động.<ref name="NQ864">[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=199015 Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14]</ref>