Khác biệt giữa các bản “Đại lộ Champagne”

Trang mới: “'''Đại lộ Champagne''' hay '''đại lộ Sâm panh''' (tiếng Pháp: ''L'Evenue de Champagne'') là một con phố nổi tiếng nằm ở Épernay, '…”
(Trang mới: “'''Đại lộ Champagne''' hay '''đại lộ Sâm panh''' (tiếng Pháp: ''L'Evenue de Champagne'') là một con phố nổi tiếng nằm ở Épernay, '…”)
(Không có sự khác biệt)