Khác biệt giữa các bản “Vườn quốc gia Réunion”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Kế hoạch về việc thành lập một vườn quốc gia bắt đầu từ năm 1985 và trong một cuộc khảo sát công khai diễn ra vào năm 2004, các xã của Réunion đều tán thành việc thành lập một vườn quốc gia. Nó chính thức ra đời vào năm 2007. Cảnh quan núi lửa của vườn quốc gia bao gồm cả [[Piton de la Fournaise]], một ngọn núi lửa hình khiên đang hoạt động đã được [[UNESCO]] công nhận là [[Di sản thế giới]] vào năm 2010 với tên gọi "Núi, đài vòng và bờ lũy của đảo Reunion". Nhiệm vụ của vườn quốc gia ngoài việc bảo tồn cảnh quan tự nhiên còn là việc chia sẻ kinh nghiệm quản lý, nơi tham quan cho du khách và tạo ra nguồn lợi kinh tế cho các xã trên đảo. Vườn quốc gia là một địa điểm du lịch nổi tiếng cho đi bộ đường dài và leo núi.
==Lịch sử hình thành==
Đề xuất để thành lập một vườn quốc gia được đưa ra vào năm 1985. Hiến chương Réunion về Môi trường và Kế hoạch phát triển khu vực chính thức hình thành theo nguyên tắc cần phải có một vườn quốc gia tại ''Les Hauts'', vùng núi phía trong của hòn đảo. [[Bộ Sinh thái (Pháp)|Bộ Sinh thái, Phát triển Bền vững và Năng lượng Pháp]] sau đó chính thức tư vấn về việc thành lập một vườn quốc gia,<ref name="Parc-HistoriqueArgumentairePNR"/>{{cite book |last=Fédération des Parcs naturels régionaux de France |year=2016 |title=Argumentaire – Questions – réponses sur les Parcs naturels régionaux |publisher=Fédération des Parcs naturels régionaux de France |archive-url=https://www.webcitation.org/6mwYt9bhV?url=http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/cbab1603xxxxx_argu_pnrf_a5_fr_hd.pdf |archive-date=22 December 2016 |url=http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/cbab1603xxxxx_argu_pnrf_a5_fr_hd.pdf |language=French |url-status=dead |df=dmy-all }}</ref>trong đó phát triển bền vững là yếu tố cốt lõi, kế hoạch rõ ràng để kết hợp bảo vệ Réunion cả về yếu tố thiên nhiên lẫn văn hóa với thúc đẩy phát triển kinh tế.
 
Từ năm 2000 đến năm 2003, một quá trình tham vấn đã được đưa ra trong đó bao gồm Nhà nước, vùng, lãnh thổ hải ngoại và các thị trưởng đã nhất chí thành lập một ban chỉ đạo. Và ngày 29 tháng 3 năm 2003, có 27 trên tổng số 29 thành viên nhất chí thành lập một vườn quốc gia, thủ tướng Pháp sau đó đã ký một nghị định về dự án này.<ref name="Parc-Historique"/>
Các cuộc nghiên cứu, tranh luận, đối thoại và đàm phán nhằm xác định ranh giới và mục tiêu của vườn quốc gia trong tương lai được tiến hành. Từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2004, kế hoạch này là chủ đề của một cuộc khảo sát công khai, được tổ chức tại 24 xã trên đảo. Hầu hết người dân tại các xã đều có phản ứng tích cực về dự án này cùng với thêm một số khuyến nghị.<ref name="Parc-Historique"/>
 
Dự ​​án Vườn Quốc gia Les Hauts nêu tham vọng và các nguyên tắc cho việc thành lập vườn quốc gia. Đó là ngay trước khi buổi điều trần cuối cùng vào cuối năm 2006, tên ban đầu như dự án là Vườn Quốc gia Les Hauts đã bị bỏ và thay vào đó là Vườn quốc gia Réunion. Vườn quốc gia chính thức ra đời vào ngày 5 tháng 3 năm 2007 thông qua một nghị định của Hội đồng Nhà nước,<ref name="Decree">{{cite web|title=Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion |number=2007-296 |date=2007-05-03 |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006055599&dateTexte=vig |publisher=[[Légifrance]]|accessdate=2008-04-06 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140116091025/http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006055599&dateTexte=vig|archivedate=16 January 2014|url-status=live|language=French}}</ref> với một lễ khánh thành chính thức vào ngày 9 tháng 7. Tháng 4 năm 2007, Hội đồng Hành chính vườn quốc gia nhậm chức; và từ năm 2007 đến 2009, nhân sự được tuyển dụng và bắt đầu công việc trên khu vực ranh giới đã được đo đạc
 
Vườn quốc gia ngày nay là sự kết hợp của vườn quốc gia mới kết hợp với hai khu bảo tồn thiên nhiên từ trước đó là:
Vườn quốc gia được quản lý bởi Hội đồng quản trị bao gồm 88 thành viên. Hội đồng quản trị sẽ bầu ra 15 trong số các thành viên trong số đó để phục vụ như là một Ủy ban điều hành. Ủy ban này được sự cố vấn bởi một Hội đồng khoa học gồm 18 thành viên và 5 chuyên gia. Ban quản lý vườn quốc gia đang có kế hoạch kêu gọi để thành lập bổ sung một Hội đồng kinh tế, xã hội và văn hóa.
==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}
{Reflist|30em|refs=
 
<ref name="ArgumentairePNR">{{cite book |last=Fédération des Parcs naturels régionaux de France |year=2016 |title=Argumentaire – Questions – réponses sur les Parcs naturels régionaux |publisher=Fédération des Parcs naturels régionaux de France |archive-url=https://www.webcitation.org/6mwYt9bhV?url=http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/cbab1603xxxxx_argu_pnrf_a5_fr_hd.pdf |archive-date=22 December 2016 |url=http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/cbab1603xxxxx_argu_pnrf_a5_fr_hd.pdf |language=French |url-status=dead |df=dmy-all }}</ref>
 
<ref name="Decree">{{cite web|title=Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion |number=2007-296 |date=2007-05-03 |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006055599&dateTexte=vig |publisher=[[Légifrance]]|accessdate=2008-04-06 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140116091025/http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006055599&dateTexte=vig|archivedate=16 January 2014|url-status=live|language=French}}</ref>
 
<ref name="CI-Hotspot">{{Cite web |publisher=Critical Ecosystem Partnership Fund |author=Conservation International - Madagascar |date=2014 |title=Ecosystem Profile: Madagascar and Indian Ocean Islands |url=http://www.cepf.net/SiteCollectionDocuments/madagascar/EcosystemProfile_Madagascar_EN.pdf |archive-url=https://www.webcitation.org/6mwYkGkha?url=http://www.cepf.net/SiteCollectionDocuments/madagascar/EcosystemProfile_Madagascar_EN.pdf |archive-date=22 December 2016 |accessdate=2016-11-24 |url-status=dead |df=dmy-all }}</ref>
 
<ref name="La1ere2013">{{cite news |last=Floch |first=F. |date=2013-04-13 |title=Ile de La Réunion : le parc National autorise tout, mais&nbsp;... |url=http://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/2013/04/30/ile-de-la-reunion-le-parc-national-autorise-tout-mais-32377.html |newspaper=Réunion La 1ère |location=Paris |access-date=2016-11-23 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161124091457/http://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/2013/04/30/ile-de-la-reunion-le-parc-national-autorise-tout-mais-32377.html|archivedate=24 November 2016|url-status=live|language=French}}</ref>
 
<ref name="IPReunion2016-1">{{cite news |author=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |date=2016-02-24 |title=La Région ne veut plus du Parc national |url=http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2016/02/24/le-conseil-regional-plaide-pour-un-parc-regional-la-region-ne-veut-plus-du-parc-national,40134.html |newspaper=Imaz Press Réunion |location=Saint-Denis |access-date=2016-12-18 |archiveurl=https://archive.is/20170424234502/http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2016/02/24/le-conseil-regional-plaide-pour-un-parc-regional-la-region-ne-veut-plus-du-parc-national,40134.html |archivedate=24 April 2017 |url-status=live |language=French |df=dmy-all }}</ref>
 
<ref name="IPReunion2016">{{cite news |author=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |date=2016-09-27 |title=Daniel Gonthier: Didier Robert a "ouvert un trou de souris", Ségolène Royal s'y est engouffrée |url=http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2016/09/27/eviction-de-marylene-hoarau-regionalisation-daniel-gonthier-ne-veut-pas-participer-a-la-destruction-du-parc-national-de-la-reunion,50475.html |newspaper=Imaz Press Réunion |location=Saint-Denis |access-date=2016-11-23 |archiveurl=https://archive.is/20170424234700/http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2016/09/27/eviction-de-marylene-hoarau-regionalisation-daniel-gonthier-ne-veut-pas-participer-a-la-destruction-du-parc-national-de-la-reunion,50475.html |archivedate=24 April 2017 |url-status=live |language=French |df=dmy-all }}</ref>
 
<ref name="JDLE2016">{{cite news |last=Laramée de Tannenberg |first=V. |date=2016-06-15 |title=Le serpent géothermie refait surface à La Réunion |url=http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-serpent-geothermie-refait-surface-a-la-reunion,71526 |newspaper=Journal de l'Environnement |location=Antony |access-date=2016-12-18 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160616184329/http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-serpent-geothermie-refait-surface-a-la-reunion,71526|archivedate=16 June 2016|url-status=live|language=French}}</ref>
 
<ref name="Park-charter-2013">{{Cite web |last1=Bénard |first1=J.-F. |last2=Braun |first2=E. |last3=Duchemann |first3=C. |last4=Fontaine |first4=I. |last5=Gombert |first5=S. |last6=Maillot |first6=I. |editor-last=Hoarau |editor-first=M. |date=2013 |title=La Charte du parc national de La Réunion – Les Pitons, cirques et remparts au centre d'un projet de territoire |publisher=Parc national de La Réunion |location=Plaine des Palmistes |archive-url=https://www.webcitation.org/6mwYWX1zd?url=http://www.reunion-parcnational.fr/charte-PNrun/Charte-A4-V5.4-BD.pdf |archive-date=22 December 2016 |url=http://www.reunion-parcnational.fr/charte-PNrun/Charte-A4-V5.4-BD.pdf |accessdate=2016-11-27 |language=French |url-status=dead |df=dmy-all }}</ref>
 
<ref name="Parc-Faune">{{Cite web |publisher=Parc National de la Réunion |date=2008-07-07 |title=Parc National de la Réunion – Faune |location=La Plaine-des-Palmistes |url=http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article34 |accessdate=2016-11-23 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160409101205/http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article34 |archivedate=9 April 2016 |url-status=dead |language=French |df=dmy-all }}</ref>
 
<ref name="Parc-Flore">{{Cite web |publisher=Parc National de la Réunion |date=2008-07-07 |title=Parc National de la Réunion – Flore |location=La Plaine-des-Palmistes |url=http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article33 |accessdate=2016-11-23 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160409100713/http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article33 |archivedate=9 April 2016 |url-status=dead |language=French |df=dmy-all }}</ref>
 
<ref name="Parc-Historique">{{Cite web |publisher=Parc National de la Réunion |date=2008-07-07 |title=Parc National de la Réunion – Historique |location=La Plaine-des-Palmistes |archive-url=https://www.webcitation.org/6mwZKEtlK?url=http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article15 |archive-date=22 December 2016 |url=http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article15 |accessdate=2016-11-23 |language=French |url-status=dead |df=dmy-all }}</ref>
 
<ref name="Parc-instances">{{Cite web |publisher=Parc National de la Réunion |date=2011-04-28 |title=Parc National de la Réunion – Les instances |location=La Plaine-des-Palmistes |url=http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article51 |accessdate=2016-12-18 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160409094049/http://www.reunion-parcnational.fr/spip.php?article51 |archivedate=9 April 2016 |url-status=dead |language=French |df=dmy-all }}</ref>
 
<ref name="Reunion-Tourism">{{Cite web |publisher=Ile de la Reunion Tourisme |date=2016 |title=Reunion National Park |location=Saint-Paul |url=http://en.reunion.fr/discover/outdoor/natural-spaces/reunion-national-park |accessdate=2016-11-23 |archiveurl=https://archive.is/20170424013642/http://en.reunion.fr/discover/outdoor/natural-spaces/reunion-national-park |archivedate=24 April 2017 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>
 
<ref name="Reunion-Tourism-Hiking">{{Cite web |publisher=Ile de la Reunion Tourisme |date=2016 |title=Hiking on the island |location=Saint-Paul |url=http://en.reunion.fr/discover/mountains/hiking-island |accessdate=2016-11-23 |archiveurl=https://archive.is/20170424013837/http://en.reunion.fr/discover/mountains/hiking-island |archivedate=24 April 2017 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>
 
<ref name="Reporterre2016">{{cite news |last=Massemin |first=E. |date=2016-11-18 |title=Le Parc national de La Réunion menacé de déclassement |url=https://reporterre.net/Le-Parc-national-de-La-Reunion-menace-de-declassement |newspaper=Reporterre |access-date=2016-11-23 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161124091354/https://reporterre.net/Le-Parc-national-de-La-Reunion-menace-de-declassement|archivedate=24 November 2016|url-status=live|language=French}}</ref>
 
<ref name="Schipper2004">{{cite book |last1=Schipper |first1=J. |chapter=28 – Mascarene Forests |editor-last1=Burgess |editor-first1=N. |editor-last2=D'Amico Hales |editor-first2=J. |editor-last3=Underwood |editor-first3=E. |editor-last4=Dinerstein |editor-first4=E. |editor-last5=Olson |editor-first5=D. |editor-last6=Itoua |editor-first6=Illanga |editor-last7=Schipper |editor-first7=J. |editor-last8=Ricketts |editor-first8=T. |editor-last9=Newman |editor-first9=K. |display-editors=3 |year=2004 |title=Terrestrial Ecoregions of Africa and Madagascar: A Conservation Assessment |series=World Wildlife Fund Ecoregion Assessments |edition=2nd |publisher=Island Press |location=Washington D.C. |isbn=978-1-55963-364-2 |url=http://www.easternarc.or.tz/groups/webcontent/documents/pdf/Ecoregions_Book.pdf |archive-url=https://www.webcitation.org/6lgtyi66P?url=http://www.easternarc.or.tz/groups/webcontent/documents/pdf/Ecoregions_Book.pdf |archive-date=1 November 2016 |pages=267–269 |url-status=dead |df=dmy-all }}</ref>
 
<ref name="Zinfos974-2016">{{cite news |last=Dupuy |first=P. |date=2016-09-20 |title=Didier Robert : Je n'ai jamais demandé la tête de Marylène Hoarau, la directrice du Parc national |url=http://www.zinfos974.com/Didier-Robert-Je-n-ai-jamais-demande-la-tete-de-Marylene-Hoarau-la-directrice-du-Parc-national_a105372.html |newspaper=Zinfos974 |location=Saint-Denis |access-date=2016-12-18 |archiveurl=https://archive.is/20170424223639/http://www.zinfos974.com/Didier-Robert-Je-n-ai-jamais-demande-la-tete-de-Marylene-Hoarau-la-directrice-du-Parc-national_a105372.html |archivedate=24 April 2017 |url-status=live |language=French |df=dmy-all }}</ref>
 
}}
 
==Liên kết ngoài==
* [http://www.reunion-parcnational.fr/ Reunion National Park official site]