Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiển hoàng hậu”

'''Hiển Hoàng Hậu''' (''[[chữ Hán]]'':顯皇后) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[hoàng hậu]] trong [[lịch sử]] các [[triều đại]] [[phong kiến]] [[Trung Quốc]].
==Danh sách==
*[[Hậu Đường Minh Tông]] [[Vũ Hòa Hiển hoàng hậu]] (do [[Hậu Tấn Cao Tổ]] truy tôn, nhiều khi chỉ gọi là [[Vũ Hòa hoàng hậu]])
*[[Minh Thần Tông]] [[Vương Hỉ Thư|Hiếu Đoan Hiển hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Đoan Trinh Khác Trang Huệ Nhân Minh Bễ Thiên Dục Thánh Hiển Hoàng Hậu, có khi chỉ gọi là [[Hiếu Đoan hoàng hậu]])
*[[Thanh Văn Tông]] [[Hiếu Đức Hiển Hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Đức Ôn Huệ Thành Thuận Từ Trang Khác Thận Huy Ý Cung Thiên Tán Thánh Hiển Hoàng Hậu, đôi khi cũng gọi là [[Hiếu Đức hoàng hậu]])
Người dùng vô danh