Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Uông”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kiểu tên đầy đủ = Tên húy
| cha = [[Nguyễn Kim]]
| mất = {{năm mất và tuổi|[[1545|1468}}]]
| sinh = [[1468?]]
}}
'''Nguyễn Uông''' (阮汪) là con trai cả của danh tướng [[Nguyễn Kim]] ([[?|1468]]-[[1545]]) và là anh trai của chúa [[Nguyễn Hoàng]].
 
Ông từng làm Lãng Xuyên hầu, sau tiến phong Tả tướng quân.
Người dùng vô danh