Khác biệt giữa các bản “Văn Quan”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Lịch sử==
Huyện Văn Quan được thành lập ngày [[16 tháng 12]] năm [[1964]] trên cơ sở hợp nhất huyện Điềm He và một phần huyện [[Bằng Mạc]] cũ, gồm 236 xã: BìnhYên Phúc, ChuBình TúcPhúc, ĐạiTri An, Đồng Giáp, Hòa BìnhLễ, Hữu Lễ, Khánh KhêXuyên, Lương Năng, Phúcủa Mỹ,huyện Song[[Bằng Giang,Mạc]] Tâncũ.<ref>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-177-CP-dieu-chinh-dia-gioi-mot-so-huyen-thuoc-cac-tinh-Lang-Son-Yen-bai-va-Thanh-hoa-20011.aspx Đoàn,Quyết Trấnđịnh Ninh,số Tràng177-CP Các,năm Tràng Phái, Tràng Sơn, Tri Lễ, Tú Xuyên, Văn An, Vân Mộng, Việt Yên, Vĩnh Lại, Xuân Mai, Yên Phúc.1964]</ref>
 
Sau khi thành lập, huyện Văn Quan gồm 23 xã: Bình Phúc, Chu Túc, Đại An, Đồng Giáp, Hòa Bình, Hữu Lễ, Khánh Khê, Lương Năng, Phú Mỹ, Song Giang, Tân Đoàn, Trấn Ninh, Tràng Các, Tràng Phái, Tràng Sơn, Tri Lễ, Tú Xuyên, Văn An, Vân Mộng, Việt Yên, Vĩnh Lại, Xuân Mai, Yên Phúc.
 
Ngày [[30 tháng 1]] năm [[1985]], thành lập thị trấn Văn Quan, thị trấn huyện lỵ huyện Văn Quan trên cơ sở tách 768 ha thuộc xã Xuân Mai, 132 ha thuộc xã Vĩnh Lại và 268 ha thuộc xã Đại An.