Khác biệt giữa các bản “Hữu Lũng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Trước đây, huyện Hữu Lũng thuộc tỉnh [[Bắc Giang]] nhưng từ năm [[1956]] thì nhập vào Lạng Sơn trực thuộc [[khu tự trị Việt Bắc]].
 
Ngày 19 tháng 1 năm 1965, thành lập thị trấn Hữu Lũng trên cơ sở tách các xóm: An Ninh, Tập Lập, Cầu Mười và khu nhà Trạm, nhà thờ cũ thuộc xóm Gai của xã Sơn Hà và các xóm Tân Mỹ, Na Đâu của xã Đồng Tân.<ref>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-17-NV-phe-chuan-thanh-lap-thi-tran-Huu-Lung-huyen-Huu-Lung-tinh-Lang-Son-18183.aspx Quyết định số 17-NV năm 1965]</ref>
 
Ngày 11 tháng 9 năm 1989, chuyển xã Hữu Liên từ huyện Chi Lăng về huyện Hữu Lũng quản lý.