Callmelouise

Gia nhập ngày 16 tháng 5 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
# ''Un homme et une femme'' (1988), Francis Lai
# ''[[Những kẻ khờ mộng mơ (nhạc phim)|La La Land]]'' (2016), Justin Hurwitz
# ''Amour'' (2012), Alexandre Tharaud
# ''Indochine'' (1992), Patrick Doyle
# ''The Piano'' (1993), Michael Nyman
# ''Amour'' (2012), Alexandre Tharaud
# ''Elle'' (2016), Anne Dudley
# ''Black Swan'' (2010), Clint Mansell