Khác biệt giữa các bản “Đại Việt sử lược”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
:...''Nước An Nam từ đời nhà Tống trở về sau, vẫn giữ lệ cống. Vậy mà dám nhân lúc triều trước (ý nói các triều đại bên Trung Quốc) loạn lạc, không ai chế ngự mới bèn chiếm trộm đế hiệu, lại còn ghi rõ trong sử sách để tự khoe khoang, càn quấy, thật là điều trái lẽ... Tuy vậy, các vua Ngô, [[Sở (nước)|Sở]] tiếm hiệu, [[kinh Xuân Thu]] đã chê (nhưng) mà nhà viết truyện cũng không bỏ mất sự thật của nó.''
:''Cho nên dựa vào ngụy sử (ý nói ''Đại Việt sử lược''), theo lệ mà chép là để cho rõ cái tội của nó, và cũng để bổ cứu cho phần ngoại truyện của [[Nhà Tống|Tống]] sử và [[Nhà Nguyên|Nguyên]](Mông Cổ) sử hiện chưa đầy đủ...<ref>Lời phê của GS.TS. Trần Ngọc Thêm trích trong ''Đại Việt sử lược'' (bản dịch của Nguyễn Gia Tường, tr. 12) và đoạn trích cũng nằm trong sách này (tr. 23)</ref>''
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh