Khác biệt giữa các bản “Nguyên hoàng”

'''Nguyên Hoàng''' (''[[chữ Hán]]'':元皇) là [[thụy hiệu]] hoặc xưng hiệu của một số vị [[vua]] trong [[lịch sử]] [[chế độ phong kiến]] ở [[khu vực]] [[Á Đông]].
==Danh sách==
*[[Nhật Bản]] [[Thiên hoàng Kōgen|Hiếu Nguyên thiên hoàng]]
*Đông Hán Hiếu Nguyên Hoàng [[Lưu Thục (Giải Độc đình hầu)|Lưu Thục]] (truy tôn, thụy hiệu thực tế là Giải Độc Nguyên Hầu)
*[[Việt Nam]] [[Trần Thuận Tông|Trần Nguyên Hoàng]] Trần Ngung (tự xưng, trước đó có tước hiệu Chiêu [[Định Vương]], sau này được dâng [[tôn hiệu]] Thái Thượng Nguyên Quân Hoàng Đế)
 
==Xem thêm==
*[[Nguyên đế]]
Người dùng vô danh