Khác biệt giữa các bản “Hiếu Ý Vương”

==Danh sách==
* [[Tam Quốc]] [[Tôn Chung|Đông Ngô Hiếu Ý Vương]] (truy tôn)
* [[Cao Ly An Tông|Cao Ly Hiếu Ý Vương]] (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiến Cảnh Thánh Đức Hiếu Ý Đại Vương, có lúc lại gọi là Hiến [[Cảnh Vương]], có thụy hiệu khác là Hiếu [[Mục Vương]])
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh