Khác biệt giữa các bản “Nguyên hoàng”

*[[Nhật Bản]] [[Thiên hoàng Kōgen|Hiếu Nguyên thiên hoàng]]
*Đông Hán Hiếu Nguyên Hoàng [[Lưu Thục (Giải Độc đình hầu)|Lưu Thục]] (truy tôn, thụy hiệu thực tế là Giải Độc Nguyên Hầu)
*Việt Nam [[Lý Nguyên Hoàng]] (trước vốn là Nguyên Vương, sau gọi là [[Huệ Văn Vương]])
*[[Việt Nam]] [[Trần Thuận Tông|Trần Nguyên Hoàng]] Trần Ngung (tự xưng, trước đó có tước hiệu Chiêu [[Định Vương]], sau này được dâng [[tôn hiệu]] Thái Thượng Nguyên Quân Hoàng Đế)
 
Người dùng vô danh