Khác biệt giữa các bản “Huệ Văn vương”

* Đông Chu [[Triệu Huệ Văn Vương]]
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Dương Thịnh|Cừu Trì Huệ Văn Vương]]
* [[Việt Nam]] Lý triều [[Lý Nguyên VươngHoàng|Huệ Văn Vương]] (tước hiệu, sau đổikhi thụyđăng hiệucơ đổi gọi là [[Nguyên Vươnghoàng]], cònđến gọilúc bị phế truất thì giáng làm [[Nguyên hoàngVương]])
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh