Khác biệt giữa các bản “Chư hầu”

n
n
Tại xã hội phong kiến [[Châu Âu]] cũng hình thành những hệ thống lệ thuộc tương tự khái niệm ''"chư hầu"'', được gọi là 「'''Vassal'''」. Theo định nghĩa, một ''"Vassal"'' chính là tập đoàn gia tộc cai trị lãnh địa được ban phong và chịu sự phụ thuộc với một vị [[Lãnh chúa]] (''Lord'') có thế lực lớn, hoặc to lớn hơn là một vị [[Vua]] (''Monarch'')<ref>Hughes, Michael (1992). ''Early Modern Germany, 1477–1806'', MacMillan Press and University of Pennsylvania Press, Philadelphia, p. 18. {{ISBN|0-8122-1427-7}}.</ref>
 
Những phụ thuộc này biểu hiện ở việc chủ yếu là hỗ trợ [[quân sự]] dưới hình thức cắt cử [[Hiệp sĩ]] được đào tạo của riêng từng ''Vassal'', đổi lại các ''Vassal'' sẽ được hỗ trợ [[lương thực]] và [[đất đai]] tùy theo chế độ mà Lãnh chúa hoặc Vua thành lập, trong một số tình huống thì các ''Vassal'' có thể được triệu tập bởi Lãnh chúa và Vua làm một ''[[Hội đồng cố vấn]]'' để thảo luận về một vấn đề trọng đại của lãnh thổ chung. Biểu thị của một ''Vassal'' chính là [[lời thề]] sẽ bày tỏ sự trung thành tuyệt đối của mình đối với vị Lãnh chúa hoặc vị Vua ấy<ref>F. L. Ganshof, "Benefice and Vassalage in the Age of Charlemagne" Cambridge Historical Journal 6.2 (1939:147-75).</ref>, được gọi là 「''Fidelitas''」<ref>Ganshof 151 note 23 and passim; the essential point was made again, and the documents on which the historian's view of vassalage are based were reviewed, with translation and commentary, by Elizabeth Magnou-Nortier, Foi et Fidélité. Recherches sur l'évolution des liens personnels chez les Francs du VIIe au IXe siècle (University of Toulouse Press) 1975.</ref>. Lời thề nguyện ''Fidelitas'' diễn ra kết thúc sau khi thực hiện nghi thức 「''Hominaticum''」<ref>Theo [[tiếng Anh]] hiện đại là [''"pertaining to a man"''], tức sự ràng buộc chính thức của người này đối với vị tối cao nào đó.</ref> trong buổi lễ tuyên thệ được gọi là 「''Commendatio''」. Lễ tuyên thệ này được tổ chức hết sức quy mô, theo như nhà sử học [[Einhard]] ghi chép lại buổi tuyên thệ trung thành của [[Công tước]] xứ [[Bavaria]] là [[Tassilo III]] đối với [[Pépin Lùn]] năm [[757]], thì triều đình còn cho gom thánh tích của các Thánh Công giáo là Denis, Martin cùng Germain để thực hiện lễ này.
 
[[File:OttomanEmpire1590.png|thumb|trái|200px|Các ''Vassal State'' và ''Tributary States'' của Đế chế Ottoman.]]