Khác biệt giữa các bản “Súng hỏa mai Việt Nam”

Trang mới: “File:Vietnam matchlock of Qing period.jpg|thumb|Súng Giao Chỉ năm 1739. Tranh trong "''Hoàng triều lễ khí đồ thức''" (皇朝禮器圖式) đời…”
(Trang mới: “File:Vietnam matchlock of Qing period.jpg|thumb|Súng Giao Chỉ năm 1739. Tranh trong "''Hoàng triều lễ khí đồ thức''" (皇朝禮器圖式) đời…”)
(Không có sự khác biệt)