Khác biệt giữa các bản “Hoàn Vương (thụy hiệu)”

không có tóm lược sửa đổi
*[[Tây Ngụy]] [[Dương Trung (Nam Bắc triều)|Tùy Hoàn Vương]] (sau cải thụy hiệu là [[Vũ Nguyên Đế]])
*[[Dị Mâu Tầm|Nam Chiếu Hiếu Hoàn Vương]]
* [[Lý Tử Xuân|Triều Tiên Thánh Hoàn Vương]] (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Uyên Vũ Thánh Hoàn Đại Vương, có lúc lại gọi là Uyên [[Vũ Vương]])
 
==Xem thêm==
* [[Hoàn Công]]
* [[Hoàn Hầu]]
* [[Hoàn Bá]]
* [[Hoàn Tử]]
* [[Thanh Vương]]
* [[Vũ công (thụy hiệu)|Vũ Côngcông]]
{{trang định hướng nhân danh}}
 
[[Thể loại:Thụy hiệu]]
Người dùng vô danh