Khác biệt giữa các bản “Vũ vương”

không có tóm lược sửa đổi
* [[Đại Vũ Nghệ|Bột Hải Vũ Vương]] (sau được truy tôn là Vũ Đế)
* [[Cao Ly Thế Tổ|Cao Ly Uy Vũ Vương]] (truy tôn)
* [[Lý Tử Xuân|Triều Tiên Uyên Vũ Vương]] (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Uyên Vũ Thánh Hoàn Đại Vương, có khi lại gọi là Thánh [[Hoàn Vương (thụy hiệu)|Hoàn Vương]])
* [[Nhà Minh|Minh triều]] [[Thang Hòa|Đông Âu Tương Vũ Vương]] Thang Hòa
* Minh triều [[Kim Thanh Hoàn|Ngạc Trang Vũ Vương]] Kim Thanh Hoàn (truy phong)
* [[Hiếu Vũ vương]]
 
{{trang định hướng nhân danh}}
 
[[Thể loại:Thụy hiệu]]
Người dùng vô danh