Khác biệt giữa các bản “Hoàn Vương (thụy hiệu)”

*[[Tây Ngụy]] [[Dương Trung (Nam Bắc triều)|Tùy Hoàn Vương]] (sau cải thụy hiệu là [[Vũ Nguyên Đế]])
*[[Dị Mâu Tầm|Nam Chiếu Hiếu Hoàn Vương]]
* [[Lý Tử Xuân|Triều Tiên Thánh Hoàn Vương]] (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Uyên Vũ Thánh Hoàn Đại Vương, có lúc lại gọi là Uyên [[Vũ Vương]], ban đầu chỉ gọi là Hoàn Vương)
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh