Khác biệt giữa các bản “1838”

không có tóm lược sửa đổi
* [[5 tháng 4]] – [[Nguyễn Phúc Miên Ký]], tước phong Cẩm Xuyên Quận vương, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1881]]).
* [[5 tháng 6]] – [[Nguyễn Phúc Miên Bàng]], tước phong An Xuyên vương, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1902]]).
*[[30 tháng 6]] – [[Nguyễn Phúc Hồng Bàng]], hoàng tử con vua [[Thiệu Trị]] (m. [[1853]]).
* Không rõ – [[Nguyễn Phúc Đoan Cẩn]], phong hiệu Mậu Lâm Công chúa, công chúa con vua [[Thiệu Trị]] (m. [[1913]]).
* Không rõ – [[Nguyễn Phúc Đôn Trinh]], phong hiệu Phú Lệ Công chúa, công chúa con vua [[Thiệu Trị]] (m. [[1890]]).
Người dùng vô danh