Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sanjō Sanetomi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox officeholder 1
|name = Sanjō Sanetomi
|native_name = {{small|'''三条 実美}}'''
|image = Sanetomi Sanjo formal.jpg
|imagesize = 220px