Khác biệt giữa các bản “Đại Vương”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Quang Hải Quân|Triều Tiên Sùng Nghiệp Đại Vương]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Thể Thiên Hưng Vận Tuấn Đức Hoằng Công Thần Thánh Anh Túc Khâm Văn Nhân Vũ Tự Luân Lập Kỷ Minh Thành Quang Liệt Long Phụng Hiển Bảo Mậu Định Trọng Hy Duệ Triết Tráng Nghị Chương Hiến Thuận Tĩnh Kiến Nghĩa Thủ Chính Chương Đạo Sùng Nghiệp Đại Vương)
 
==Nhân vật khác==
* [[Mộc Lộc đại vương]] (nhân vật hư cấu trong [[Tam Quốc diễn nghĩa]])
==Xem thêm==
* [[Đại Đế]]
Người dùng vô danh