Khác biệt giữa bản sửa đổi của “I. K. Gujral”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{Infobox officeholder 1
| name = Inder Kumar Gujral
| image = Inder Kumar Gujral 071I.jpg_K._Gujral.jpeg
| alt = I K Gujral
| caption =