Khác biệt giữa các bản “Phú Hòa”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Hành chính==
Huyện Phú Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm
thị trấn [[Phú Hòa (thị trấn), Phú Hòa|Phú Hòa]] (huyện lỵ) và 8 xã: [[Hòa An, Phú Hòa|Hòa An]], [[Hòa Định Đông]], [[Hòa Định Tây]], [[Hòa Hội, Phú Hòa|Hòa Hội]], [[Hòa Quang Bắc]], [[Hòa Quang Nam]], [[Hòa Thắng, Phú Hòa|Hòa Thắng]], [[Hòa Trị]].
 
==Lịch sử==