Khác biệt giữa bản sửa đổi của “I. K. Gujral”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| alt = I K Gujral
| caption =
|imagesize = 220 px
| office = [[Thủ tướng Ấn Độ|Thủ tướng thứ 12 của Ấn Độ]]
| president = [[Shankar Dayal Sharma]]<br/>[[K. R. Narayanan]]