Khác biệt giữa các bản “Lỗ Văn công”

không có tóm lược sửa đổi
 
* [[Lỗ Văn công (Chiến Quốc)]], tên Cổ (賈), trị vì 302 TCN-280 TCN.
 
{{Trang định hướng nhân danh}}
 
[[Thể loại:Thụy hiệu]]
Người dùng vô danh