Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lương Kính vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*Đông Hán Lương Kính Vương [[Lưu Nguyên (Lương vương)|Lưu Nguyên]]
 
{{trang định hướng nhân danh}}
 
[[Thể loại:Thụy hiệu]]
Người dùng vô danh