Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lương Văn vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*[[Bắc Lương]] Văn Vương [[Đoàn Nghiệp]]
 
{{trang định hướng nhân danh}}
 
[[Thể loại:Thụy hiệu]]
Người dùng vô danh