Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Sử dụng hợp lý trong bài”

Thêm tham số
(+en: (noinclude))
(Thêm tham số)
<div style="float:left" id="imageLicenseIcon">[[Image:Red copyright.svg|64px|Đã giữ bản quyền]]</div>
<div style="text-align:left;margin-left:68px" id="imageLicenseText">
Hình này đã giữ [[bản quyền]] và không có giấy phép sử dụng. Việc dùng nó trong {{#if: {{{2|}}} | các }} bài "'''[[{{{1}}}]]'''"{{#if: {{{3|}}} | , "'''[[{{{3}}}]]'''" }}{{#if: {{{4|}}} | , "'''[[{{{4}}}]]'''" }}{{#if: {{{5|}}} | , "'''[[{{{5}}}]]'''" }}{{#if: {{{6|}}} | , "'''[[{{{6}}}]]'''" }}{{#if: {{{7|}}} | , "'''[[{{{7}}}]]'''" }}{{#if: {{{8|}}} | , "'''[[{{{8}}}]]'''" }}{{#if: {{{9|}}} | , "'''[[{{{9}}}]]'''" }}{{#if: {{{10|}}} | , "'''[[{{{10}}}]]'''" }}{{#if: {{{2|}}}| , và "'''[[{{{2}}}]]'''" }}{{#if: {{{6|}}} | ... }} được tin là [[sử dụng hợp lý]]:
*để mô tả về '''vật thể liên quan'''
*khi không có hình tự do thay thế