Khác biệt giữa các bản “Tập đoàn kinh tế”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Tập đoàn kinh tế''' hay '''tập đoàn kinh doanh''' có thể là các hình thức sau: * Cartel hay ''các-ten'' * Concern hay ''con-xơn''…”)
 
* [[Keiretsu]] ở Nhật Bản
* [[Xanhđica]] hay ''syndicat''
* [[Tập đoàn|Conglomerate]] hay ''conglomerate'' ở Mỹ
* Tập đoàn kinh tế tư nhân hoặc [[Tập đoàn kinh tế nhà nước (Việt Nam)|Tập đoàn kinh tế nhà nước]] ở Trung Quốc và Việt Nam
* Trust hay ''tờ-rớt''