Khác biệt giữa các bản “Tập đoàn kinh tế”

không có tóm lược sửa đổi
* [[Tập đoàn]] hay ''conglomerate'' ở Mỹ
* Tập đoàn kinh tế tư nhân hoặc [[Tập đoàn kinh tế nhà nước (Việt Nam)|Tập đoàn kinh tế nhà nước]] ở Trung Quốc và Việt Nam
* [[Trust]] hay ''tờ-rớt''
* [[Zaibatsu]] (tài phiệt) ở Nhật Bản trước năm 1945