Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đài Loan (Trung Quốc)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
 
Việc sử dụng cụm từ trong các thông báo chính thức của chính phủ Trung Quốc như là một cách khẳng định rằng Trung Hoa Dân Quốc/"Đài Loan" nằm dưới chủ quyền của họ, và CHNDTH là chính phủ hợp pháp duy nhất của toàn Trung Quốc (bao gồm cả Đài Loan). Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tranh chấp trên lý thuyết vị trí hợp pháp tại Trung Quốc và cùng với nhiều công dân Trung Hoa Dân Quốc thì coi thuật ngữ này là không chính xác khi phủ nhận Trung Hoa Dân Quốc là một nhà nước có chủ quyền.<ref name="ROC May16">{{chú thích web
|url=http://news.yahoo.com/s/afp/20110517/wl_asia_afp/taiwanchinadiplomacywho_20110517064533| title=Taiwan protests 'province of China' WHO label}}</ref> Thuật ngữ này đặc biệt gây khó chịu cho những người Đài Loan ủng hộ [[Đài Loan độc lập]] và muốn tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc và bản sắc Trung Quốc. Tuy nhiên, một số người Đài Loan gốc Trung Quốc không phản đối thuật ngữ này, đặc biệt là những người tự xem mình là "người Trung Quốc" và ủng hộ thống nhất đất nước Trung Quốc.Phía Chính phủ Đài Loan luôn phản đối cái gọi là"Đài Loan(Trung Quốc)" bên Trung Cộng.
 
==Sử dụng tại các quốc gia==
Người dùng vô danh