Khác biệt giữa các bản “Mông Cương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Tham khảo==
{{Thamtham khảo}}
 
==Đọc thêm==
* Jowett, Phillip S. ''Rays of The Rising Sun, Armed Forces of Japan's Asian Allies 1931-45.'' Volume I: ''China & Manchuria''. Solihull: Helion, 2004.
* [[Owen Lattimore|Lattimore, Owen]]. "The Phantom of Mengkukuo." ''Pacific Affairs'' 10, no. 4 (1937): 420-27.
 
==Liên kết ngoài==
Người dùng vô danh