Khác biệt giữa các bản “Mặt trận phía Tây (Thế chiến thứ nhất)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
{{featured article}}
{{Infobox military conflict
|conflict=Mặt trận phía tây <br /> (Mặt trận Pháp - Đức)