Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Thị Thanh (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
*[[Gia đình Hồ Chí Minh#Nguyễn Thị Thanh|Nguyễn Thị Thanh]] - Chị ruột của danh nhân [[Hồ Chí Minh]], lãnh tụ [[Việt Nam]].
 
{{Trangtrang định hướng nhân danh}}