Khác biệt giữa các bản “Thủ đô”

| 3 || {{flagcountry|Kyrgyzstan}} || [[Bishkek]] || In Kyrgyzstan there Bishkek
|-
| 4 || {{flagcountry|Switzerland}} || [[Bern]] || rowspan="2" | Bern is Swiss and Prague is Czech
|-
| 5 || {{flagcountry|Czech Republic}} || [[PraguePraha]] || And Prague is Czech
|-
| 6 || {{flagcountry|Costa Rica}} || [[San Jose]] || Costa Rica San Jose
Người dùng vô danh