Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sở Ai Vương (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*Sở Ai Vương [[Lý Trí Vân]], truy tôn, tông thất [[nhà Đường]]
 
{{trang định hướng nhân danh}}
 
[[Thể loại:Thụy hiệu]]
Người dùng vô danh