Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Sơ khai Thành phố Hồ Chí Minh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Asbox
| image = Emblem of Ho Chi Minh City.svg
| pix = 1530
| subject =
| qualifier = về [[Thành phố Hồ Chí Minh]] ([[Việt Nam]])