Khác biệt giữa các bản “Tây Hạ Cảnh Tông”

không có tóm lược sửa đổi
*Quảng Hi (广熙) :?<br>
*Quảng Dân (广民) :?
| miếu hiệu = [[Cảnh Tông]] (景宗)<br>[[Hạ Thế Tổ|Thế Tổ]]
| thụy hiệu = <font color="grey">Võ Liệt hoàng đế</font> (武烈皇帝)<br>Phong Giác Thành Đế
| cha = Tây Hạ Thái Tông (truy tôn) [[Thác Bạt Đức Minh|Lý Đức Minh]]