Khác biệt giữa các bản “Tề Trang công”

không có tóm lược sửa đổi
 
Hai vị vua được phân biệt bằng tên húy.
 
{{Trangtrang định hướng nhân danh}}
 
[[Thể loại:Thụy hiệu]]
Người dùng vô danh