Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành Dương Cung Vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*Đông Hán Thành Dương Cung Vương (城陽恭王) [[Lưu Chỉ]]: tại vị 26-35, thời [[Lưu Huyền|Cánh Thủy Đế]] đầu tiên gọi là Thung Lăng [[Cung Hầu]], sau được tiến phong làm [[Định Đào Cung Vương]].
 
{{trang định hướng nhân danh}}
 
[[Thể loại:Thụy hiệu]]
Người dùng vô danh