Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tiêu Thục phi”

n
Vương Hoàng hậu sợ địa vị lung lay nên nhờ các quan trong triều phản đối, yêu cầu vua lập con trai cả là [[Lý Trung]]. Hoàng hậu còn nhận Lý Trung làm con nhưng vì sủng ái mẹ con Tiêu phi nên Cao Tông vẫn do dự chuyện lập Lý Trung. Một ngày kia, Cao Tông đi cúng tế cho Tiên đế Thái Tông ở [[chùa Cảm Nghiệp]], gặp lại [[Võ Tắc Thiên|Võ Mị]], một [[Tài nhân]] của Tiên đế mà Cao Tông khi còn là Thái tử từng có quan hệ lén lút.
 
Biết chuyện, Vương Hoàng hậu xin Cao Tông cho Mị NươngMị hồi cung nhằm lợi dụng Võ Mị tranh sủng với Tiêu Thục phi<ref>Bá Dương, Outlines of the History of the Chinese (中國人史綱, vol. 2, p. 520)</ref>. Vốn còn yêu Mị NươngMị, Cao Tông đồng ý đón về, sách phong làm [[Chiêu nghi]], thuộc hàng Chánh nhị phẩm, dưới tước Phi. Võ thị đắc sủng, Tiêu Thục phi liền bị ghẻ lạnh. Từ khi có Võ thị hầu cận thì không chỉ Tiêu thục phi thất sủng, mà Hoàng hậu cùng bao phi tần khác đều bị Cao Tông lạnh nhạt. Vương Hoàng hậu hối hận đã đề bạt Võ thị, bèn kết thân lại với Tiêu Thục phi.
 
== Giam lỏng và bị giết ==