Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tiêu Thục phi”

n
Tiêu Thục phi sinh hạ cho [[Đường Cao Tông]] Lý Trị gồm 2 hoàng nữ và 1 hoàng tử, bao gồm:
# [[Kim Thành Trưởng công chúa]] (金城长公主, ? - 691), sinh khoảng năm [[643]] đến năm [[646]], tên thật là ''Lý Hạ Ngọc'' (李下玉), hoàng trưởng nữ của Đường Cao Tông, sơ phong ''Nghĩa Dương công chúa'' (義陽公主). Sau khi Tiêu thị chết, công chúa bị Võ hậu giam vào lãnh cung, không cho xuất giá. Sau nhờ em trai cùng cha khác mẹ là Thái tử [[Lý Hoằng]] can thiệp, bà đã được Võ hậu ban hôn cho Dực quân [[Quyền Nghị]] (权毅). Sau khi thành hôn, Quyền Nghị dần dần làm đến [[Viên Châu]] [[Thứ sử]], Giám Môn Vệ tướng quân. Năm [[691]], Quyền Nghị tham gia chính biến lật đổ Võ hậu, bị giết, công chúa đau lòng mà chết không lâu sau đó. Năm [[705]], [[Đường Trung Tông]] truy tặng công chúa làm ''Kim Thành Trưởng công chúa'', cùng chồng bồi táng ở [[Càn lăng]] (乾陵).
# Hoàng tứ tử [[Lý Tố Tiết]] [李素节, 648 - 690], khi sinh ra thanh tú, được Đường Cao Tông yêu mến. Lúc đến tuổi, được [[Từ Tề Đam]] (徐齐聃) giảng dạy, nhanh chóng lòng thuộc thi sách, được Cao Tông sủng ái. Năm [[650]], được phong làm ''Ung vương'' (雍王), sang [[656]] đổi làm ''Tuân vương'' (郇王). Năm [[676]], giáng làm ''Bà Dương quận vương'' (鄱阳郡王), sang năm [[681]] thăng làm ''Cát vương'' (葛王). Năm [[684]], đổi làm ''Hứa vương'' (许王), giữ chức [[Long Châu]] [[thứ sử]]. Năm [[690]], ông bị Võ hậu bức tử, táng theo lễ của thứ nhân<ref name="Tư trị thông giám, quyển 202">[[Tư trị thông giám]], quyển 202</ref>. Sang thời Đường Trung Tông được truy tôn làm '''Hứa vương''' (許王).
# [[Cao An công chúa]] (高安公主, 649 - 714), hoàng thứ nữ của Đường Cao Tông, sơ phong là ''Tuyên Thành công chúa'' (宣城公主). Sau khi Tiêu thị chết, công chúa cùng chị là Nghĩa Dương công chúa bị Võ hậu giam vào lãnh cung, không cho xuất giá. Sau nhờ [[Lý Hoằng]] can thiệp, công chúa cùng chị đã được Võ hậu ban hôn, công chúa hạ giá lấy [[Vương Úc]] (王勖). Năm [[691]], Vương Úc tham dự chính biến phản đối Võ hậu, bị giết hại, công chúa bị Võ hậu [[cấm túc]]. Năm [[705]], Võ hậu thoái vị, công chúa được [[Đường Trung Tông]] thả ra, ban cho thực ấp và lập phủ riêng. Đến đời [[Đường Duệ Tông]], cải phong thành ''Cao An công chúa''. Bà qua đời dưới thời [[Đường Huyền Tông]], được cải táng trong [[Càn lăng]] (乾陵). Sinh hạ được 3 người con trai, đều làm quan trong triều.