Khác biệt giữa các bản “Ksor Phước”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| chồng =
| kết hợp dân sự =
| con = [[Ksor H’Bơ Khăp]] (Ksor Phước Hà). Ksor Gru ( Con trai).
| website =
| chú thích =
Người dùng vô danh