Khác biệt giữa các bản “Kỳ phân Tá lĩnh”

không có tóm lược sửa đổi
Những người thuộc Kỳ phân Tá lĩnh được xem là [''"Người Bát kỳ chân chính"''], có kỳ tịch [[Tá lĩnh]] thuộc 1 trong [[Bát Kỳ]], lại chia mỗi kỳ làm 3 phân hệ Mãn-Mông-Hán, tức có tổng cộng 24 kỳ tịch. Bởi vì đều là chính hộ, cho nên ''"Kỳ phân Tá lĩnh"'' thường dùng để gọi các người Bát kỳ điển hình nhất, khác với Bao y chuyên phục vụ hoàng thất, thì Kỳ phân Tá lĩnh lại có kỳ tịch tự do nhất và là tiêu chuẩn cao nhất của người Bát kỳ đời Thanh.
 
Không ít gia đình hậu phi vốn là Bao y, vì để biểu thị hậu đãi mà cho thuộc 1 trong 3 hệ, trở thành người Bát kỳ chân chính. Trong chế độ [[hậu cung nhà Thanh]], chỉ những người thuộc Kỳ phân Tá lĩnh mới có thể tham gia [[Bát Kỳ tuyển tú]], được chỉ định làm [[Phúc tấn]] của Hoàng tử hay [[Hoàng hậu]], [[Phi tần]] của Hoàng đế. Còn những cô gái thuộc tầng lớp Bao y chỉ có thể qua [[Nội vụ phủ tuyển tú]] làm [[cung nữ]] phục vụ trong [[Tử Cấm Thành, Bắc Kinh]]; hoặc được chỉ định làm Sử nữ hầu hạ trong phủ của vương công,các hoàng tử, vương công thuộc Hoànghoàng thất.
 
== Khái quát ==
184

lần sửa đổi