Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox City/doc”

Trang mới: <includeonly>{{template doc page transcluded}}</includeonly> <noinclude>{{template doc page viewed directly}}</noinclude> <!-- EDIT TEMPLATE DOCUMENTATION BELOW THIS LINE --> {| class="...
(Trang mới: <includeonly>{{template doc page transcluded}}</includeonly> <noinclude>{{template doc page viewed directly}}</noinclude> <!-- EDIT TEMPLATE DOCUMENTATION BELOW THIS LINE --> {| class="...)
(Không có sự khác biệt)