Khác biệt giữa các bản “Tào Ngụy”

không có tóm lược sửa đổi
n (replaced: chiều dài → chiều dài using AWB)
 
Tào Ngụy ít chiến tranh với Đông Ngô như với Thục Hán. Từ khi 3 quốc gia chính thức xưng hiệu, trong vòng hơn 40 năm, Tào Ngụy và Thục Hán đánh nhau 15 lần, 6 lần thời [[Gia Cát Lượng]] làm thừa tướng ở Thục (''Lục xuất Kỳ Sơn'') và 9 lần khi [[Khương Duy]] cầm quyền chỉ huy quân sự tại nước này (''Cửu phạt trung nguyên'').
 
Nước Ngụy tiêu diệt nước Thục vào năm 263. Tuy nhiên, lúc này thực quyền trong triều đình Tào Ngụy đã rơi vào tay họ Tư Mã sau khi Ngụy Minh Đế Tào Duệ mất (239). [[Tư Mã Ý]] diệt quan phụ chính trong tông thất nhà Ngụy là Tào Sảng và nắm trọn quyền hành. Sau khi Ý chết, con là [[Tư Mã Sư]] lên thay, phế Tào Phương, lập Tào Mao làm vua (254). Năm 260, em Tư Mã Sư là [[Tư Mã Chiêu]] giết Mao lập Tào Hoán. Tháng chạp năm Ất Dậu (tháng 2 năm 266), con Tư Mã Chiêu là [[Tấn Vũ Đế|Tư Mã Viêm]] cướp ngôi Hoàng đế của [[Tào Hoán]], lập nên [[nhà Tấn]]. Tào Ngụy mất từ đó.
 
== Chế độ đồn điền ==
Người dùng vô danh