Khác biệt giữa các bản “Lương Thái Tổ”

không có tóm lược sửa đổi
*[[Hậu Lương Thái Tổ|Lương Thái Tổ]] Chu Ôn (sử gọi là Hậu Lương Thái Tổ) thời [[Ngũ đại thập quốc]], cách gọi nhà [[Nhà Hậu Lương|Hậu Lương]] (後梁) này để phân biệt với nhà [[Nhà Lương|Nam Lương]] (南梁) thời [[Nam-Bắc triều (Trung Quốc)|Nam Bắc triều]]
 
{{trang định hướng nhân danh}}
 
[[Thể loại:Miếu hiệu]]
Người dùng vô danh