Khác biệt giữa các bản “Đông La, Hoài Đức”

không có tóm lược sửa đổi
| trụ sở UBND =
|huyện=[[Hoài Đức]]
|diện tích=4,52 km<sup>2</sup><ref name=2QD19>Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.</ref>
|dân số=8.332 người (1999)<ref name=QD19>[[Tổng điều tra dân số]] năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.</ref>
|mật độ dân số=