Khác biệt giữa các bản “Đông La, Hoài Đức”

không có tóm lược sửa đổi
| thành lập =
| trụ sở UBND =
| huyện=[[Hoài Đức]]
| diện tích=4,52 km<sup>2</sup><ref name=2QD19>Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.</ref>
| dân số=8.332 người (1999)<ref name=QD19>[[Tổng điều tra dân số]] năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.</ref>
| mật độ dân số=1.843 người/km<sup>2</sup>
| mã hành chính=09892<ref name=QD124>Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</ref>
| mã bưu chính=
}}